Mark van Trimarks adviseert over merkbescherming

Een gewaarschuwd mens telt voor 2!

Merkonderzoek

Eerder aangevraagde of geregistreerde gelijkende merken kunnen een belangrijk obstakel vormen voor registratie van uw merk. De houders van oudere merken, welke lijken op uw merk en voor soortgelijke producten zijn ingeschreven, kunnen bezwaar maken tegen registratie van uw merk. Dit noemen we oppositie indienen.

Wanneer er tijdens een bezwaarprocedure wordt geconcludeerd dat er verwarring met het oudere merk bestaat, zal uw merkaanvraag worden afgewezen door het Benelux Bureau (BBIE) of Europese Merkenbureau (EUIPO). De officiële heffingen worden niet teruggestort.

Daarom is het belangrijk dat er voorafgaand aan de merkregistratie een beschikbaarheidsonderzoek wordt gedaan.

Identiek onderzoek

Startersmerk verricht bij alle producten onderzoek naar het identiek voorkomen van uw naam voor de producten waarvoor het merk is bestemd. Dit is echter een beperkt onderzoek, want het kan ook voorkomen dat de merken die een bezwaar kunnen vormen géén identieke merken zijn.

Volledig beschikbaarheidsonderzoek

Wij adviseren om een volledig beschikbaarheidsonderzoek te laten doen naar het bestaan van eerdere merken. Niet alleen identieke merken, maar ook merken die lijken op uw merk komen uit dit onderzoek naar voren. Dit volledig onderzoek vertelt u of uw merk beschikbaar is voor registratie. De kosten van het onderzoek bedragen € 425,-.

Indien u meer zekerheid wil hebben over oudere merken die een bezwaar kunnen vormen, kiest u voor product Uitgebreid.

Bij product Uitgebreid is een onderzoek naar het bestaan van eerdere merken (een merkgelijkenisonderzoek) inbegrepen. Bij een positief resultaat dienen wij uw merk in. Bij een negatief resultaat storten wij € 550,- terug.